ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ‘Flow In Motion’ & FELDENKRAIS

ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΕΡΑΡΔΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΕΛΛΑ ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ

Κώνσταντίνος Γεράρδος Στέλλα ΤοπαλίδουΗ τεχνική ‘Flow in Motion’, είναι το αποτέλεσμα της 25χρονης έρευνας του Κωνσταντίνου Γεράρδου πάνω στην κίνηση, την χορογραφία και τον αυτοσχεδιασμό.
Χρησιμοποιώντας την αρχιτεκτονική δομή του σώματος θα γνωρίσουμε την μηχανική της κίνησης και μέσα από χορογραφικές συνθέσεις θα βιώσουμε την συνεχόμενη ροή της, την επίδραση που έχει η βαρύτητα στην κίνησή μας και το πώς οργανώνεται το σώμα μας κατά την διάρκεια της χορογραφίας έτσι ώστε να αποκτήσουμε την ευελιξία και την ικανότητα να εκτελούμε αβίαστα απαιτητικές / ακροβατικές κινήσεις.

Στο πρώτο μέρος του μαθήματος κάθε μέρα, με βάση τις αρχές της μεθόδου Feldenkrais, θα εξερευνήσουμε με λεπτομέρεια και σε αργή ταχύτητα μερικές από τις πιο απαιτητικές κινήσεις της τεχνικής του σύγχρονου χορού. Χρησιμοποιώντας την παρατήρηση, την προσοχή, την αργή ταχύτητα και την ικανότητα του νευρικού συστήματος να μαθαίνει και να αλλάζει όταν λαμβάνει τα κατάλληλα ερεθίσματα, θα ανακαλύψουμε νέους τρόπους οργάνωσης του σώματος και αποτελεσματικότερης χρήσης της σκελετικής δομής για την πραγματοποίηση κινήσεων έξω από το κινητικό λεξιλόγιο του σώματος ή την βελτίωση του εύρους και της ποιότητάς τους.

Δηλώσεις συμμετοχής: 6932626741 & vismotrixdanceco@gmail.com

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s