ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ

ΜΕ ΤΟΝ ΣΙΜΟ ΚΑΚΑΛΑ

Σεμινάριο Υποκριτικής με τον Σίμο Κακάλα

Vis Motrix Performance Studio, Έδισσον 4 Θεσσαλονίκη
Σάββατο 31/3, 15:00-19:00 και Κυριακή 01/04, 11:00-15:00
info@studiovismotrix.com
Κόστος 65 ευρώ

Η μάσκα ως ένας δρόμος για την κατανόηση της υποκριτικής

Η μάσκα είναι ένα πανάρχαιο εργαλείο μεταμόρφωσης. Η σύγχρονη χρήση της ως ένα όχημα επαλήθευσης της ψυχοσωματικής σχέσης του ανθρώπου με το φαντασιακό επίπεδο μπορεί να αποδειχθεί μέσα απο μια διεπιστημονική θεώρηση της υποκριτικής. Στο σεμινάριο θα προσεγγίσουμε τους μηχανισμούς εκείνους που ενεργοποιούν συνειδητά την λειτουργία της υποκριτικής όπου η μάσκα λειτουργεί σαν ένας ζωντανός σύνδεσμος μεταξύ νοητικής εικόνας(φαντασία) και σωματικής πραγμάτωσης (δράση). Θα επικεντρωθούμε στη δημιουργία του χαρακτήρα και στην αυτοσχεδιαστική δράση στην οποία αυτός οδηγείται μέσα απο μια δομημένη μεθοδολογία.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s