ReDANCE

<dance>
<performance>
</re_education>
<program>

_Ο Κωνσταντίνος Γεράρδος, χορευτής, χορογράφος και ιδρυτικό μέλος της Ομάδας Χορού Vis Motrix, διοργανώνει για δεύτερη συνεχή φορά στην Θεσσαλονίκη ένα πρόγραμμα σπουδών μετεκπαιδευτικού χαρακτήρα πάνω στον σύγχρονο χορό και την performance.

_Το πρόγραμμα αποτελεί μια καινοτόμα πρόταση για μια επανεκπαίδευση σπουδαστών προχωρημένου επιπέδου με βάση τις πιο σύγχρονες αντιλήψεις πάνω στον σύγχρονο χορό και τη δημιουργική διαδικασία “κατασκευής” μιας παράστασης.

_Ο σχεδιασµός του προγράµµατος βασίζεται στην εµπειρία και έρευνα του Κων/νου Γεράρδου πάνω στις µορφές της σύγχρονης κίνησης (τόσο στο επίπεδο της τεχνικής του σύγχρονου χορού όσο και στο επίπεδο του αυτοσχεδιασµού και την εφαρµογή τους στην διαδικασία δηµιουργίας µιας παράστασης) µέσα από την καθηµερινή πρακτική, την διδασκαλία και τη χορευτική και χορογραφική του παρουσία τόσο στον κλασικό όσο και στον σύγχρονο χορό τα προηγούµενα 25 χρόνια. Οι σπουδαστές θα εκπαιδευτούν σε έναν ιδιαίτερο τρόπο δουλειάς µε επίκεντρο τη φυσικότητα, τη σωµατικότητα και την οργανικότητα της κίνησης. Βασικό εργαλείο της µεθόδου του είναι η έρευνα σε σχέση µε τις βασικές αρχές της ανθρώπινης κίνησης µέσα από τις δυνατότητες της αρχιτεκτονικής δοµής και της ανατοµίας του σώµατος σε συνδυασµό µε το υψηλό επίπεδο τεχνικής.

 _Έχοντας ως αρχή δουλειάς αυστηρά καλλιτεχνικά και εκπαιδευτικά κριτήρια, το πρόγραµµα σχεδιάστηκε έτσι ώστε να παρέχει συστηµατική και ολοκληρωµένη εκπαίδευση στα πρότυπα προγραµµάτων σπουδών σχολών του εξωτερικού που παρέχουν επαγγελµατική εκπαίδευση. Τα µαθήµατα του βασικού κύκλου σπουδών αφορούν στην τεχνική του σύγχρονου χορού, τη σύνθεση και την χορογραφία, τον ατοµικό και οµαδικό αυτοσχεδιασµό, το Contact Improvisation, εναλλακτικές τεχνικές κίνησης και βελτιστοποίησης της απόδοσης (µέθοδος Feldenkrais για την επανεκπαίδευση του νευρικού συστήµατος και µυϊκή ενδυνάµωση) και τεχνικά στοιχεία σχεδιασµού µιας παράστασης σε σχέση µε την σκηνογραφία, την ενδυµατολογία και τον φωτισµό. Επιπλέον, κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους θα πραγµατοποιηθούν σεµινάρια από επισκέπτες καθηγητές µε θέµα τον σύγχρονο χορό, το video dance και την διατροφή για χορευτές.

_Μέσα από τα µαθήµατα οι σπουδαστές θα µπορέσουν να εξελίξουν όχι µόνο την τεχνική τους κατάρτιση στο σύγχρονο χορό, αλλά και την δηµιουργικότητά τους σε σχέση µε την σύνθεση και τον αυτοσχεδιασµό σε ατοµικό και οµαδικό επίπεδο και να αποκτήσουν όλα τα απαραίτητα εργαλεία για τη σύνθεση και δηµιουργία µιας παράστασης. Το πρόγραµµα σπουδών δεν απευθύνεται µόνο σε χορευτές αλλά και σε ηθοποιούς µε εµπειρία στην κίνηση λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη για συστηµατικότερη εκπαίδευση των ηθοποιών σε σχέση µε τη χορογραφία και τον σωµατικό αυτοσχεδιασµό και πώς αυτά µπορούν να ενισχύσουν την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται στην σύγχρονη θεατρική πραγµατικότητα, η οποία απαιτεί δύναµη, εγρήγορση, ευελιξία και σωµατική ευφυία.

_Το πρόγραµµα θα στεγαστεί στο Studio Vis Motrix, χώρο ειδικά διαµορφωµένο µε ηχητικό και φωτιστικό εξοπλισµό (προβολείς, κονσόλα) και προτζέκτορες τελευταίας τεχνολογίας µε δυνατότητα video mapping. Ο χώρος και ο εξοπλισµός θα χρησιµοποιηθούν από τους σπουδαστές για την πραγµατοποίηση των µαθηµάτων και των εργασιών τους κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

_Το πρόγραµµα αφορά χορευτές και ηθοποιούς µε εκπαίδευση και εµπειρία στην κίνηση οι οποίοι θέλουν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους και να εξελίξουν την επίδοση και τον τρόπο δουλειάς τους σε ένα ανώτερο επίπεδο.

</ Το πρόγραµµα απευθύνεται σε χορευτές και ηθοποιούς µε εκπαίδευση στο σύγχρονο χορό και την κίνηση. Θα δηµιουργηθούν δύο ξεχωριστά τµήµατα, για χορευτές και ηθοποιούς αντίστοιχα.

</ Κάθε κύκλος σπουδών είναι κλειστός, διαρκεί εννέα µήνες (Οκτώβριο-Ιούνιο) και προϋποθέτει από τους σπουδαστές δέσµευση παρουσίας για όλη τη διάρκειά του.

</Τα µαθήµατα θα έχουν διάρκεια δεκατρείς ώρες την εβδοµάδα (δύο πεντάωρα και ένα τρίωρο).

</ Κάθε κύκλος σπουδών περιλαμβάνει δύο πρακτικές εργασίες σε σχέση με την σύνθεση και τον αυτοσχεδιασμό και ολοκληρώνεται µε τη συμμετοχή των σπουδαστών σε παράσταση σε σύνθεση και χορογραφία του Κωνσταντίνου Γεράρδου σε συνεργασία με τους διδάσκοντες του προγράμματος.

</ Με την ολοκλήρωση του εννιάμηνου κύκλου θα δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης του προγράµµατος και και η δυνατότητα σε δύο από τους σπουδαστές να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν μια προσωπική τους δουλειά σε παραγωγή του Vis Motrix Performance Studio (residency).

</Τμήμα Χορευτών: Δε + Τε 10.00-15.00, Πα 10.00-13.00 Τμήμα Ηθοποιών: Τρ + Πε 15.00-20.00, Πα 13.00-16.00

</ Κόστος προγράμματος: 165 Ευρώ + ΦΠΑ / μήνα

</ Πληροφορίες και στο παρακάτω video: https://youtu.be/FD6Hr1K6a3E

<dance>
</re_education>
<program>

_Στη διάρκεια του εργαστηρίου θα διδαχθούν:

<Τεχνική Χορού & Performance>

_Τεχνική σύγχρονου χορού (“FLOW IN MOTION”)
_Σύνθεση/ χορογραφία

<Αυτοσχεδιασµός>

_Ατοµικός Αυτοσχεδιασµός (Solo)
_Οµαδικός Αυτοσχεδιασµός (Ensemble)
_Contact Improvisation

<Τεχνικές Κίνησης και Βελτιστοποίησης της Απόδοσης> 

_Μέθοδος κίνησης Feldenkrais
_Νευρομυϊκή Ενδυνάμωση

<Τεχνικά Στοιχεία Παράστασης>

_Στοιχεία Σκηνογραφίας και Ενδυµατολογίας
_Σχεδιασμός Φωτισμού

<Master Classes>

_Σύγχρονος Χορός
_Video Dance
_Χορός και Διατροφή

<Στη διάρκεια του προγράµµατος θα διδάξουν οι παρακάτω βασικοί εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες>

_Κωνσταντίνος Γεράρδος
_Στέλλα Τοπαλίδου
_Παναγιώτης Πετρογιάννης
_Μαρία Καβαλιώτη
_Δήμητρα Αλουτζανίδου

<Τα φετινά Master Classes θα διδάξουν>

_Στέλλα Ζάννου – Σύγχρονος Χορός
_Χρυσάνθη Μπαδέκα – Video Dance
_Βαλεντίνα ∆ερµιτζάκη – Χορός και Διατροφή

<dance>
<performance>
</re_education>
<program>

_Καθώς προϋπόθεση της επιτυχηµένης λειτουργίας του προγράµµατος είναι η συγκρότηση µιας οµάδας µε συγκεκριµένα κριτήρια και χαρακτηριστικά, ο σχηµατισµός του τµήµατος σπουδαστών θα γίνει µετά από διαδικασία επιλογής. Η διαδικασία έχει σκοπό την γνωριµία και την προσωπική επαφή µε τους εκπαιδευτές και µε το αντικείµενο, αλλά και τη διερεύνηση πραγµατικής διαθεσιµότητας και δέσµευσης για δουλειά και συνεργασία.

<Η διαδικασία επιλογής αυτή περιλαµβάνει>

_υποβολή βιογραφικού σηµειώµατος και πρόσφατης φωτογραφίας προσώπου και προαιρετικά αποστολή βίντεο ή συνδέσμου κινητικού / χορογραφικού υλικού
_προσωπική συνάντηση / συνέντευξη µε τον υπεύθυνο του προγράµµατος Κ. Γεράρδο
_συμμετοχή σε μαθήματα τεχνικής και αυτοσχεδιασμού με τον Κ. Γεράρδο
_παρουσίαση ενός κινητικού σόλο διάρκειας μέχρι 3’

</_
/>

Δευτέρα 20 Αυγούστου 2018 έως Παρασκευή 14 Σεπτεµβρίου 2018
Για να κάνετε αίτηση στη διαδικασία επιλογής του προγράμματος, παρακαλούμε να στείλετε βιογραφικό σημείωμα και φωτογραφία προσώπου στο vismotrixdanceco@gmail.com.
Προαιρετικά μπορείτε να αποστείλετε και βίντεο ή σύνδεσμο κινητικού / χορογραφικού υλικού. Σε όλες τις αιτήσεις θα σταλεί απαντητικό μήνυμα.

∆ευτέρα 17 Σεπτεµβρίου 2018 µε Παρασκευή 21 Σεπτεµβρίου 2018
Προσωπικές συνεντεύξεις (µετά από ραντεβού)

∆ευτέρα 24 Σεπτεµβρίου 2018 µε Παρασκευή 28 Σεπτεµβρίου 2018
Συμμετοχή στα µαθήµατα και παρουσίαση σόλο