ReDANCE

<dance>
<performance>
</re_education>
<program>

_Ο Κωνσταντίνος Γεράρδος, χορευτής, χορογράφος και ιδρυτικό μέλος της Ομάδας Χορού Vis Motrix, δημιουργεί για πρώτη φορά στην Θεσσαλονίκη ένα πρόγραμμα σπουδών μετεκπαιδευτικού χαρακτήρα πάνω στον σύγχρονο χορό και την performance.

_Το πρόγραμμα αποτελεί μια καινοτόμα πρόταση για μια επανεκπαίδευση σπουδαστών προχωρημένου επιπέδου με βάση τις πιο σύγχρονες αντιλήψεις πάνω στον σύγχρονο χορό και τη δημιουργική διαδικασία “κατασκευής” μιας παράστασης.

_Ο σχεδιασµός του προγράµµατος βασίζεται στην εµπειρία και έρευνα του Κων/νου Γεράρδου πάνω στις µορφές της σύγχρονης κίνησης (τόσο στο επίπεδο της τεχνικής του σύγχρονου χορού όσο και στο επίπεδο του αυτοσχεδιασµού και την εφαρµογή τους στην διαδικασία δηµιουργίας µιας παράστασης) µέσα από την καθηµερινή πρακτική, την διδασκαλία και τη χορευτική και χορογραφική του παρουσία τόσο στον κλασικό όσο και στον σύγχρονο χορό τα προηγούµενα 25 χρόνια. Οι σπουδαστές θα εκπαιδευτούν σε έναν ιδιαίτερο τρόπο δουλειάς µε επίκεντρο τη φυσικότητα, τη σωµατικότητα και την οργανικότητα της κίνησης. Βασικό εργαλείο της µεθόδου του είναι η έρευνα σε σχέση µε τις βασικές αρχές της ανθρώπινης κίνησης µέσα από τις δυνατότητες της αρχιτεκτονικής δοµής και της ανατοµίας του σώµατος σε συνδυασµό µε το υψηλό επίπεδο τεχνικής.

 _Έχοντας ως αρχή δουλειάς αυστηρά καλλιτεχνικά και εκπαιδευτικά κριτήρια, το πρόγραµµα σχεδιάστηκε έτσι ώστε να παρέχει συστηµατική και ολοκληρωµένη εκπαίδευση στα πρότυπα προγραµµάτων σπουδών σχολών του εξωτερικού που παρέχουν επαγγελµατική εκπαίδευση. Τα µαθήµατα του βασικού κύκλου σπουδών αφορούν στην τεχνική του σύγχρονου χορού, τη σύνθεση και την χορογραφία, τον ατοµικό και οµαδικό αυτοσχεδιασµό, το Contact Improvisation, εναλλακτικές τεχνικές κίνησης και βελτιστοποίησης της απόδοσης (µέθοδος Feldenkrais για την επανεκπαίδευση του νευρικού συστήµατος και µυϊκή ενδυνάµωση) και τεχνικά στοιχεία σχεδιασµού µιας παράστασης σε σχέση µε την σκηνογραφία, την ενδυµατολογία και τον φωτισµό. Επιπλέον, κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους θα πραγµατοποιηθούν σεµινάρια από επισκέπτες καθηγητές µε θέµα την υποκριτική και τον ακροβατικό χορό.

_Μέσα από τα µαθήµατα οι σπουδαστές θα µπορέσουν να εξελίξουν όχι µόνο την τεχνική τους κατάρτιση στο σύγχρονο χορό, αλλά και την δηµιουργικότητά τους σε σχέση µε την σύνθεση και τον αυτοσχεδιασµό σε ατοµικό και οµαδικό επίπεδο και να αποκτήσουν όλα τα απαραίτητα εργαλεία για τη σύνθεση και δηµιουργία µιας παράστασης. Το πρόγραµµα σπουδών δεν απευθύνεται µόνο σε χορευτές αλλά και σε ηθοποιούς µε εµπειρία στην κίνηση λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη για συστηµατικότερη εκπαίδευση των ηθοποιών σε σχέση µε τη χορογραφία και τον σωµατικό αυτοσχεδιασµό και πώς αυτά µπορούν να ενισχύσουν την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται στην σύγχρονη θεατρική πραγµατικότητα, η οποία απαιτεί δύναµη, εγρήγορση, ευελιξία και σωµατική ευφυία.

_Το πρόγραµµα θα στεγαστεί στο Studio Vis Motrix, χώρο ειδικά διαµορφωµένο µε ηχητικό και φωτιστικό εξοπλισµό (προβολείς, κονσόλα) και προτζέκτορες τελευταίας τεχνολογίας µε δυνατότητα video mapping. Ο χώρος και ο εξοπλισµός θα χρησιµοποιηθούν από τους σπουδαστές για την πραγµατοποίηση των µαθηµάτων και των εργασιών τους κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

_Το πρόγραµµα αφορά χορευτές και ηθοποιούς µε εκπαίδευση και εµπειρία στην κίνηση οι οποίοι θέλουν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους και να εξελίξουν την επίδοση και τον τρόπο δουλειάς τους σε ένα ανώτερο επίπεδο.

</ Το πρόγραµµα απευθύνεται σε χορευτές και ηθοποιούς µε εκπαίδευση στο σύγχρονο χορό και την κίνηση. Θα δηµιουργηθούν δύο ξεχωριστά τµήµατα, για χορευτές και ηθοποιούς αντίστοιχα.

</ Κάθε κύκλος σπουδών είναι κλειστός, διαρκεί οκτώ µήνες (Οκτώβριο-Ιούνιο) και προϋποθέτει από τους σπουδαστές δέσµευση παρουσίας για όλη τη διάρκειά του.

</Τα µαθήµατα θα έχουν διάρκεια δέκα ώρες την εβδοµάδα (δύο πεντάωρα).

</ Κάθε κύκλος σπουδών ολοκληρώνεται µε τη δηµιουργία παράστασης από τους σπουδαστές.

</ Με την ολοκλήρωση του οκτάµηνου κύκλου θα δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης του προγράµµατος και µία υποτροφία παρακολούθησης θερινού σεµιναρίου στο διεθνές φεστιβάλ Impulsetanz στη Βιέννη.

</Τμήμα Χορευτών: Δε + Τε 10.00-15.00, Τμήμα Ηθοποιών: Τρ + Πε 14.00-19.00

</ Κόστος προγράμματος: 140 Ευρώ + ΦΠΑ / μήνα

</ Πληροφορίες και στο παρακάτω video: https://youtu.be/FD6Hr1K6a3E

<dance>
</re_education>
<program>

_Στη διάρκεια του εργαστηρίου θα διδαχθούν:

<Τεχνική Χορού & Performance>

_Τεχνική σύγχρονου χορού (“FLOW IN MOTION”)
_Σύνθεση/ χορογραφία

<Αυτοσχεδιασµός>

_Ατοµικός Αυτοσχεδιασµός (Solo)
_Οµαδικός Αυτοσχεδιασµός (Ensemble)
_Contact Improvisation

<Εναλλακτικές Τεχνικές Κίνησης και Βελτιστοποίησης της Απόδοσης> 

_Μέθοδος κίνησης Feldenkrais
_Νευρομυϊκή Ενδυνάμωση

<Τεχνικά Στοιχεία Παράστασης>

_Στοιχεία Σκηνογραφίας και Ενδυµατολογίας
_Αρχιτεκτονική Φωτισµού Παράστασης

<Master Classes>

_Υποκριτική
_Ακροβατικός Χορός
_Χορός και διατροφή

<Στη διάρκεια του προγράµµατος θα διδάξουν οι παρακάτω βασικοί εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες>

_Κωνσταντίνος Γεράρδος
_Στέλλα Τοπαλίδου
_Παναγιώτης Πετρογιάννης
_Μαρία Καβαλιώτη
_Σεσίλια Τσελεπίδη

<Τα φετινά Master Classes θα διδάξουν>

_Σίµος Κακάλας – Υποκριτική
_Χριστίνα Σουγιουλτζή – Ακροβατικός χορός
_Βαλεντίνα ∆ερµιτζάκη – Χορός και διατροφή

<dance>
<performance>
</re_education>
<program>

_Καθώς προϋπόθεση της επιτυχηµένης λειτουργίας του προγράµµατος είναι η συγκρότηση µιας οµάδας µε συγκεκριµένα κριτήρια και χαρακτηριστικά, ο σχηµατισµός του τµήµατος σπουδαστών θα γίνει µετά από διαδικασία επιλογής. Η διαδικασία έχει σκοπό την γνωριµία και την προσωπική επαφή µε τους εκπαιδευτές και µε το αντικείµενο, αλλά και τη διερεύνηση πραγµατικής διαθεσιµότητας και δέσµευσης για δουλειά και συνεργασία.

<Η διαδικασία επιλογής αυτή περιλαµβάνει>

_υποβολή βιογραφικού σηµειώµατος
_προσωπική συνάντηση / συνέντευξη µε τον υπεύθυνο του προγράµµατος Κ. Γεράρδο
_µια εβδοµάδα πρακτικών µαθηµάτων µε βάση το πρόγραµµα σπουδών

</_
/>

Παρασκευή 15 Αυγούστου 2017 έως Παρασκευή 15 Σεπτεµβρίου 2017
Αποστολή βιογραφικών και φωτογραφίας στο_ vismotrixdanceco@gmail.com

∆ευτέρα 18 Σεπτεµβρίου 2017 µε Παρασκευή 22 Σεπτεµβρίου 2017
Προσωπικές συνεντεύξεις (µετά από ραντεβού)

∆ευτέρα 25 Σεπτεµβρίου 2017 µε Παρασκευή 30 Σεπτεµβρίου 2017
Πρακτικά µαθήµατα

 

</Δευτέρα
<25_9
<11:00_14:00
Τεχνική_Ομαδικός Αυτοσχεδιασμός

</Τρίτη
<26_9
<17:00_20:00
Τεχνική_Ομαδικός Αυτοσχεδιασμός

</Τετάρτη
<27_9
<11:00_12:00
Νευρομυϊκή Ενδυνάμωση
<12:00_14:00
Contact Improvisation

</Πέμπτη
<28_9
<17:00_18:00
Νευρομυϊκή Ενδυνάμωση
<18:00_20:00
Contact Improvisation

</Παρασκευή
<29_9
<11:00_12:30
Feldenkrais
<12:30_14:30
Ατομικός αυτοσχεδιασμός
<17:00_18:30
Feldenkrais
<18:30_20:30
Ατομικός αυτοσχεδιασμός