ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

</ατομικός>
<ομαδικός>
<αυτοσχεδιασμός>
_Κωνσταντίνος Γεράρδος

_Ο αυτοσχεδιασμός είναι η διαδικασία της δημιουργίας αυθόρμητης κίνησης · μια ελεύθερη, φαινομενικά μη δομημένη, λιγότερο αυστηρή τεχνικά και αυθόρμητη μορφή χορού η οποία εμπνέεται και από καθημερινές πρακτικές κίνησης. Μέσα από την δημιουργική εξερεύνηση της ανατομίας και της χαρτογράφησης του σώματος και της δυναμικής που αναπτύσσουν τα σώματα μέσα στο χώρο (επίπεδα) και στο χρόνο (ταχύτητα, διάρκεια) διευκολύνεται η ανάπτυξη αυτοσχεδιαστικού κινητικού υλικού.

_Δεν είναι μόνο μια διαδικασία δημιουργίας νέας κίνησης αλλά ορίζεται και σαν μια πρακτική χορού που μπορεί να εμπλουτίσει την τεχνική των χορευτών με νέα κινητικά σχήματα πέρα από τα συνηθισμένα. Είναι μια τεχνική χορού ικανή να γεννήσει νέο υλικό τόσο για την δημιουργία μιας αφηγηματικής σύνθεσης όσο και για τη σύνθεση μιας περισσότερο στυλιζαρισμένης χορογραφίας.

_Ο ομαδικός αυτοσχεδιασμός εξελίσσει την ικανότητα των χορευτών να συνεργάζονται, αναπτύσσοντας ισορροπημένα την δεκτικότητα ανάμεσα στα εξωτερικά και τα εσωτερικά ερεθίσματα με τελικό αποτέλεσμα την αναγωγή της συνεργασίας σε μορφή τέχνης.

_Παρουσιάζει ιδιαίτερες ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις. Οι χορευτές μαθαίνουν να συμμετέχουν ισότιμα χωρίς κανείς να οδηγεί την εξέλιξη του αυτοσχεδιασμού. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες και σχήματα για να ακολουθήσει κανείς αλλά όλοι οι χορευτές συνδημιουργούν τη συνέχεια του αυτοσχεδιασμού κρατώντας την εξέλιξη του χορού ανοιχτή στην κάθε στιγμή. Πώς μπορούν τα μέλη της ομάδας να συμφωνήσουν και να συνεργαστούν σε μια κοινή ιδέα χωρίς προκαθορισμένη φόρμα ή εξωτερική καθοδήγηση; Αυτή είναι η πρόκληση του ομαδικού αυτοσχεδιασμού.

 

</Contact Improvisation>
_Κωνσταντίνος Γεράρδος

_Το Contact Improvisation είναι μια μορφή χορού με παρτενέρ που βασίζεται στην επαφή, την ορμή, το μοίρασμα του βάρους και την κίνηση που δημιουργείται όταν τα δύο σώματα ακολουθούν ένα κοινό σημείο επαφής το οποίο συνεχώς αλλάζει. Αυτή η μορφή χορού εξερευνά και αναπτύσσει τις δεξιότητες της πτώσης, του κυλίσματος, της χρήσης του σώματος ως αντίβαρου και τους τρόπους να δέχεται και να μεταφέρει κανείς στο χώρο το βάρος του σώματος του παρτενέρ του με την λιγότερη δυνατή προσπάθεια. Μέσα από την πρακτική αυτού του χορού οι χορευτές αναπτύσσουν την ικανότητα να ακούνε και να ακολουθούν την κίνηση που γεννιέται από την επαφή των σωμάτων χωρίς να την ελέγχουν και να την οδηγούν. Οι σπουδαστές μαθαίνουν να δουλεύουν διαδραστικά με την ανταλλαγή βάρους εξερευνώντας την ενεργητική και παθητική αντίσταση στο βάρος του παρτενέρ με στόχο τον αποτελεσματικό συντονισμό για την ανάπτυξη της ποιότητας και της δυναμικής της κίνησης και της τόλμης στην ανάληψη ρίσκου κατά τη διάρκεια του χορού.

_Το Contact Improvisation δημιουργεί ένα ευαίσθητο και ευέλικτο σώμα που μπορεί να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε χορογραφία όπου υπάρχει το στοιχείο της επαφής, εξελίσσει την ικανότητα να συνδημιουργεί κανείς και να χορεύει με ένα άλλο σώμα και είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τη δημιουργία χορευτικών ντουέτων σε οποιοδήποτε είδος χορού.