ΝΕΥΡΟΜΥΪΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ

</Επιστήμη του Χορού>
</Ο Χορευτής ως Αθλητής: Νευρομυϊκή Ενδυνάμωση>
_Παναγιώτης Πετρογιάννης

_Η Synaskisi συμμετέχει στο μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα χορού “ReDance” του Vis Motrix παρουσιάζοντας αρχές της εφαρμοσμένης επιστήμης του χορού στο πρόγραμμα σπουδών. Το μάθημα της Νευρομυϊκής ενδυνάμωσης έχει σκοπό να προετοιμάσει, να υποστηρίξει και να εξελίξει σωματικά τους σπουδαστές του προγράμματος. Ξεκινώντας από την ποιοτική αξιολόγηση και τον εντοπισμό των ελλειμμάτων της κίνησης, θα προσδιορίσουμε εκείνες τις διορθωτικές ασκήσεις που ταιριάζουν στις ατομικές ανάγκες των σπουδαστών. Σταδιακά, και αφού όλοι οι συμμετέχοντες ενσωματώσουν εδραία τα θεμελιώδη και απαραίτητα πρότυπα κίνησης, θα προχωρήσουμε στην ανάπτυξη τόσο της γενικής αθλητικής ικανότητας όσο και των ειδικών χορευτικών δεξιοτήτων.

_Η πρόληψη και η αντιμετώπιση πιθανών τραυματισμών είναι σημαντικό και παράλληλο μέρος του προγράμματος. Στοιχεία εφαρμοσμένης ανατομικής και κινησιολογίας θα διδαχθούν προκειμένου να ερμηνευθεί πληρέστερα η κίνηση. H επιστημονική υποστήριξη του προγράμματος, βασισμένη στην εργασία της Συνάσκησης για τον «Χορευτή ως Αθλητή», μπορεί να εγγυηθεί τη βέλτιστη σωματική πρόοδο και εξέλιξη των σπουδαστών.