ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΟΥ & PERFORMANCE

</τεχνική>
<σύγχρονου_χορού>
</flow>
<in_
<motion/>
_Κωνσταντίνος Γεράρδος

_Η μεθοδολογία του μαθήματος βασίζεται στην ενδυνάμωση που βελτιώνει την μυοσκελετική δύναμη του σώματος και στην τεχνική, ώστε το σώμα να γνωρίσει τον κινησιολογικό κώδικα του σύγχρονου χορού και σταδιακά να περάσει από τις επιμέρους ασκήσεις στην σύνθεση αυτών και την απόδοσή τους χορευτικά.

Χρησιμοποιώντας την αρχιτεκτονική δομή του σώματος θα γνωρίσουμε τη μηχανική της κίνησης και μέσα από χορογραφικές συνθέσεις θα βιώσουμε τη συνεχόμενη ροή της, την επίδραση που έχει η βαρύτητα στην κίνησή μας και το πώς οργανώνεται το σώμα μας κατά τη διάρκεια της χορογραφίας έτσι ώστε να αποκτήσουμε την ευελιξία και την ικανότητα να εκτελούμε αβίαστα απαιτητικές / ακροβατικές κινήσεις.

</σύνθεση>
<χορογραφία/>
_Κωνσταντίνος Γεράρδος

_Το μάθημα της σύνθεσης / χορογραφίας θα ασχοληθεί με την χρήση των στοιχείων της κίνησης σε σχέση με τον χώρο, το χρόνο, τη ροή, την ενέργεια και την δυναμική για να αποκτήσουμε την ικανότητα να συνθέτουμε από μικρές χορευτικές φράσεις μέχρι χορογραφίες μεγαλύτερης διάρκειας ως μέρος μιας παράστασης. Χρησιμοποιώντας ως κύριο εργαλείο την τεχνική του σύγχρονου χορού και τον αυτοσχεδιασμό, καθημερινές κινήσεις και απλά κινητικά σχήματα αλλά και εξωτερικά και εσωτερικά ερεθίσματα (οπτικά, ακουστικά, κιναισθητικά, απτικά και αφηγηματικά) θα ερευνήσουμε μια ποικιλία μεθόδων σύνθεσης και χορογραφίας για να δημιουργήσουμε ενδιαφέρουσες και καλά δομημένες χορευτικές συνθέσεις.