ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τεχνική χορού & PerformanceΤεχνική χορού & Performance

Αυτοσχεδιασμός RedanceΑυτοσχεδιασμός

Τεχνικά στοιχεία παράστασης ΡεδανψεΤεχνικά Στοιχεία Παράστασης

Εναλλακτικές Τεχνικές Κίνησης και Βελτιστοποίησης της Απόδοσης