ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ

</master_classes>
</re_education>
<program>

_Υποκριτική/

Η μάσκα ως ένας δρόμος για την κατανόηση της υποκριτικής

_Η μάσκα είναι ένα πανάρχαιο εργαλείο μεταμόρφωσης. Η σύγχρονη χρήση της ως ένα όχημα επαλήθευσης της ψυχοσωματικής σχέσης του ανθρώπου με το φαντασιακό επίπεδο μπορεί να αποδειχθεί μέσα απο μια διεπιστημονική θεώρηση της υποκριτικής. Με το εργαστήρι θα προσεγγίσουμε τους μηχανισμούς εκείνους που ενεργοποιούν συνειδητά την λειτουργία της υποκριτικής όπου η μάσκα λειτουργεί σαν ένας ζωντανός σύνδεσμος μεταξύ νοητικής εικόνας(φαντασία) και σωματικής πραγμάτωσης (δράση). Θα επικεντρωθούμε στη δημιουργία του χαρακτήρα και στην αυτοσχεδιαστική δράση στην οποία αυτός οδηγείται μέσα απο μια δομημένη μεθοδολογία.

</Σίμος>
<Κακάλας/>
_Σκηνοθέτης, Ηθοποιός/

_Ο Σίμος Κακάλας ασχολείται με το θέατρο ως σκηνοθέτης, ηθοποιός και acting coach. Προτείνει μια διεπιστημονική θεώρηση της υποκριτικής τεχνικής μέσα από την ψυχολογία της φυσιολογίας.